Hva
Hvor
Filtrer på søkeord

Gammeldalen naturreservat

Tynset Naturattraksjon

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, blant annet eskere, terrasser og dødisgroper. Gammeldalen lig...

Åpne i kart

Forollhogna Nasjonalpark

Os Natur, Naturattraksjon

Forollhogna byr på sammenhengende høyfjellsområder og slake dalsider, og omtales ofte som «De snille fjell». Norges mest produktive villreinstamme holder til her, og den er kjent for store bukker med flott...

Åpne i kart

Grønntjønnan naturreservat

Tynset Natur

Grønntjønnan naturreservat ble fastsatt ved kgl.res. av 18.desember 1981. Reservatet dekker et areal på 5,4 km2 og ligger over skoggrensa ca. 10 km øst for Yset på Kvikne i Tynset kommune. Grønntjønnan e...

Åpne i kart

Dammene ved Hitterdalsvassdraget

Røros Naturattraksjon

Ved Hitterdalsvassdraget finnes det tre forskjellige dammer. Her har vi dammen i Djupsjøen, dammen i Stikkilen og dammen i Hittersjøen. Disse dammene ble laget i perioden 1670-1890 for å få en jevn vannf...

Åpne i kart

Besøkssenter Femundsmarka Nasjonalparksenter, avd. Elgå

Engerdal Informasjonssenter, Nasjonalparksenter, Natur

BesøkssenterFemundsmarka Nasjonalparksenter, avd. Elgå ligger ved den sørlige inngangsporten til Femundsmarka nasjonalpark. Senteret holder til i et bygg hvor man finner utstillinger og informasjon om Femund...

Åpne i kart

Kvitsanda

Røros Natur, Naturattraksjon

Like nord for Røros sentrum finner du et område med ørkenpreg. Dette er slutten på en rullesteinsås som går fra Synnervika og helt hit. Du kan følge en natursti fra Doktortjønna og hit. Ligger rett ved...

Åpne i kart

Molinga naturreservat

Røros Naturattraksjon

Molinga naturreservat er et viktig hekke- og rasteplassområde for fugl, og strekker seg ut ved den nordvestre enden av Aursunden. Molinga er et av Røros-regionens mest artsrike våtmarksområder i trekktida....

Åpne i kart

Pilgrimsleden

Røros Nasjonal Turistvei

Østerdalsleden: Trysil- Tynset- Nidaros Østerdalsleden starter ved Vänern Østerdalsleden har spor helt nede ved Hammarö, ved nordbredden av Vänern. Denne leden starter med å følge vakre Klaraälvsdalen...

Åpne i kart

Sakrisodden plantefredningsområde- Sibirstjerna

Røros Naturattraksjon

På nordsida av Aursunden, ca. 6 km fra Glåmos ligger Sakrisodden plantefredningsområde med Norges sjeldneste plante, Sibirstjerna (Aster Sibiricus). Før Aursunden ble regulert i 1922 fantes Sibirstjerna fle...

Åpne i kart

Sølendet Naturreservat-orkideenes paradis

Røros Natur, Park/Haver

Velkommen til Sølendet   Naturreservatet ble oppretta i 1974 og dekker i dag 3064 daa (mål). Sølendet er et av Norges største sammenhengende områder med rikmyr (kalkmyr). Omlag halvparten av arealet...

Åpne i kart

X