En del av Grøtådalen er godt synlig når du kommer ned "Strupa" langs riksvei 30 fra Tynset til Tylldalen. Fra riksvei 30 går det en forholdsvis sterk sti opp i Grøtådalen der riksveien går i bru over Grøtåa. Dalen er på enkelte steder ganske trang og dramatisk. Her ble det drevet gruvedrift på første halvdel av 1800-tallet. Fortsatt er det synlige spor etter denne drifta: malmtipper, to gruveganger og grunnmurer etter bolighus og stall for hestene. Det ble utvunnet kopper-, svovel- og magnetkis. Malmen ble kjørt ned til Nordset helt nord i Tylldalen, derfra fraktet til Tynset og så til Alvdal eller Tolga for å smeltes. Drifta ble nedlagt ca. 1850 da den ikke var lønnsom.
Etter dette ble det satt i gang prøvedrift flere steder i Tronden både på Alvdal- og Tylldalsida uten at det ble varig drift.
Gruvehistorie kombinert med en fin, og ikke alt for lang fjelltur.

Type Pris Kommentar
Ukedager Periode Tidspunkt Sted

Phone: 62 48 50 00
E-post: postmottak@tynset.kommune.no
Web:

Grøtådalen gruver, Tylldalen
2501 Tynset
Åpne i kart

X