Jutulhogget er kjent over hele Europa. Dette er Nord-Europa's største canyon eller juv, som det heter på norsk.

Juvet er 2,4 km langt og har en dybde på inntil 240 meter.

Det er satt opp ei informasjonstavle ved enden av juvet, ca. 400 meter opp fra Rv 3. Her er det også parkeringsplass.

Det er bare ett sted hvor du kan gå ned i sjølve Jutulhogget fra Alvdal-sida. Det går en sti fra øverst på parkeringsplassen mot kanten og videre ned ura. Det er ikke så vanskelig å gå ned, men vær forsiktig så du ikke løsner steiner, som kan treffe andre lenger nede. Midt nede i ura er det fantastisk ekko fra den andre sida av juvet.

Botanikken i Jutulhogget er spesiell. Her fins det varmekjære planter du ikke finner andre steder i Fjellregionen.

Det er også mulig å gå gjennom Jutulhogget og komme ut igjen på Midtskogen mellom Rendalen og Tylldalen.

Det finnes mange sagn fra stedet. Det vanligste opphavssagnet handler om fiendskap mellom Rendalsjutulen og Elvdalsjutulen. Dette ble gjengitt i en billedbok av Helge Ness i 1978. Et annet sagn er gjengitt av Jacob Breda Bull i romanen Jutulskaret.

Type Pris Kommentar
Ukedager Periode Tidspunkt Sted

Phone: +47 72 41 00 00
E-post: post@rorosinfo.com
Web: www.roros.no

Jutulhogget
2560 Alvdal
Åpne i kart

X