Hva
Hvor
Filtrer på søkeord

Ripan naturreservat

Tynset Naturattraksjon

Ripan er en geologisk formasjon fra siste istid, for ca 10 000 år siden, da en innsjø ble dannet av en isbre som dekte området. Det setter fantasien i sving å kunne vandre eller sykle langs strandkanten, so...

Åpne i kart

Gammeldalen naturreservat

Tynset Naturattraksjon

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, blant annet eskere, terrasser og dødisgroper. Gammeldalen lig...

Åpne i kart

Alvdal Vestfjell

Alvdal Naturattraksjon

Vest for Alvdal ligger det fjellområdet som er oppkalt etter bygda. Det strekker seg vestover til Rondane, og har Folldalen i nord og Atndalen i sør som øvrige grenser. Området preges av lavkledde, runde...

Åpne i kart

Forollhogna Informasjonssenter

Tolga Nasjonalparksenter, Naturattraksjon

Ubetjent interaktiv utstilling for barn og voksne med bl.a. tema seterliv, biologisk mangfold og villrein.  Senteret ligger i flerbrukshuset Bunåva i Vingelen sentrum. Her finnes også Bunåva Kafé med lok...

Åpne i kart

Besøkssenter Femundsmarka Nasjonalparksenter, avd. Elgå

Engerdal Informasjonssenter, Nasjonalparksenter, Natur

BesøkssenterFemundsmarka Nasjonalparksenter, avd. Elgå ligger ved den sørlige inngangsporten til Femundsmarka nasjonalpark. Senteret holder til i et bygg hvor man finner utstillinger og informasjon om Femund...

Åpne i kart

Pilgrimsleden

Røros Nasjonal Turistvei

Østerdalsleden: Trysil- Tynset- Nidaros Østerdalsleden starter ved Vänern Østerdalsleden har spor helt nede ved Hammarö, ved nordbredden av Vänern. Denne leden starter med å følge vakre Klaraälvsdalen...

Åpne i kart

Sakrisodden plantefredningsområde- Sibirstjerna

Røros Naturattraksjon

På nordsida av Aursunden, ca. 6 km fra Glåmos ligger Sakrisodden plantefredningsområde med Norges sjeldneste plante, Sibirstjerna (Aster Sibiricus). Før Aursunden ble regulert i 1922 fantes Sibirstjerna fle...

Åpne i kart

Kultursti i Kvennan

Tolga Kulturminne, Naturattraksjon

Stien starter ved avkjørselen til Vingelen fra fv. 30 ved Kvennan. Ved å gå stien kan du bli kjent med mange interessante kulturminner i området. I løpet av runden får du se bl.a. en fangstgrav for elg, e...

Åpne i kart

Molinga naturreservat

Røros Naturattraksjon

Molinga naturreservat er et viktig hekke- og rasteplassområde for fugl, og strekker seg ut ved den nordvestre enden av Aursunden. Molinga er et av Røros-regionens mest artsrike våtmarksområder i trekktida....

Åpne i kart

Dammene ved Hitterdalsvassdraget

Røros Naturattraksjon

Ved Hitterdalsvassdraget finnes det tre forskjellige dammer. Her har vi dammen i Djupsjøen, dammen i Stikkilen og dammen i Hittersjøen. Disse dammene ble laget i perioden 1670-1890 for å få en jevn vannf...

Åpne i kart

X