Hva
Hvor
Filtrer på søkeord

Åpne hus i Sleggveien

Røros Museum

Sleggveien forteller om en viktig del av Røroshistorien. Her bodde blant annet reisende, håndverkere og løsarbeidere som ikke hadde gårdsbruk, og husene er restaurert på tradisjonelt vis av Rørosmuseets h...

Åpne i kart

Haltdalen nye stavkirke

Holtålen Kirke

Den nye stavkirka i Haltdalen er bygd etter samme mål og med samme byggeskikk som originalen fra ca. 1170 som står på Trøndelag Folkemuseum. Haltdalen Stavkirke ble vigslet til kirkelig bruk i 2004. I foror...

Åpne i kart

Storwartzfeltet

Røros Kulturmiljø, Kulturminne, Monument

Storwartz var et av Røros Kobberverks mest betydelige gruveområder. På øvre Storwartz ble den første malmen funnet i 1645. Området ble en del av verdensarven Røros Bergstad og Cirkumferensen i 2010. Fler...

Åpne i kart

Hiort-kapellet

Røros Monument

Direktør Peder Hiort døde som en rik mann. Han hadde ingen direkte arvinger. I sitt testamente bestemte han derfor at formuen på 30 000 riksdaler skulle utgjøre grunnkapitalen i en stiftelse med formål å...

Åpne i kart

Johan Falkberget - Museet på Ratvolden

Røros Andre attraksjoner, Museum

Johan Falkberget (1879-1967) skapte verdenslitteratur med utgangspunkt i Røros kobberverks historie. Omvisningen gir innblikk i forfatterens liv og diktning og tar deg med inn i de to bolighusene på gården....

Åpne i kart

Tylldalen Kirke

Tynset Kirke

Om sommeren er det en åpen kirke, og du vil ikke angre på et kvarters stopp. Kirka ble vigslet i 1736 og fikk navnet "Våre Frelsers Kirke". Det er ei lang kirke med kor, skip, sakresti og våpenhus. Kirka er...

Åpne i kart

Ålen Bygdemuseum

Holtålen Museum

Ålen village museum stands perched on the hillside to the south west of the centre of Ålen. It is an old farm property that now consists of twelve buildings. In addition to the old farm buildings, the living...

Åpne i kart

Kultursti i Kvennan

Tolga Kulturminne, Naturattraksjon

Stien starter ved avkjørselen til Vingelen fra fv. 30 ved Kvennan. Ved å gå stien kan du bli kjent med mange interessante kulturminner i området. I løpet av runden får du se bl.a. en fangstgrav for elg, e...

Åpne i kart

Tømmerrennene

Røros Kulturminne

Mellom Femunden og Feragssjøen bygde kobberverket kanaler og renner til fløting av tømmeret fra Femundstraktene gjennom Hådalsvassdraget og fram til Røros. Anleggene fra 1700-tallet er nå restaurerte....

Åpne i kart

Kuråsfossen Kraftstasjon

Røros Museum

Kuråsfossen 1 på Glåmos ble bygd av Røros Kobberverk og ble satt i drift i 1896. Museum med gamle turbiner og annet elektrisk utstyr. Omvisning etter avtale i sommerhalvåret....

Åpne i kart

X