Eafossen og Eidet rasteplass

Ved Eidet bru ved Fv 30 kan du stoppe ved Sør-Trøndelags kanskje fineste rasteplass.

Her er det nydelig utsikt mot Hyttfossen, og du kan gå helt ned til elva og beskue fossen derfra.
Åpen turistinformasjon og kiosk i sommerhalvåret.

Eidet rasteplass
X