I avishuset ved Hytteelva, Stigersvn 1, holdt gamle Fjeld-Ljom til fram til 1976. Da ble huset sikret for etter tida med alt tekniske utstyr, settemaskiner, trykkpresse mm. alt som var nødvendig for å produsere avis på gammelmåten med blysats. Takket være innsats fra Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner og dugnadsgjengen kan vi fremdeles produsere avis på gammelmåten. Forberedelser og oppstart av produksjon starter på vårsamlinga, avsluttes på høstsamlinga.
Avishuset er et unikt teknisk og intellektuelt kulturminne, det eneste i sitt slag i Norge og svært få i Europa.
Åpent hus og gratis inngang på fakseminar fredag 20. sept. kl 16-18. 

De som holder fagseminar denne dagen er Ane Thon Knutsen, Marit Brandsnes og Tore Tøndervold. 

Velkommen! 
 

Gratis 0,00
Ukedager Dato Tidspunkt Beliggenhet
fre 20.09.2019 - 20.09.2019 16.00 - 18.00 Avishuset ved Hyttelva Stigersvn 1
X