Velkommen til Alvdal

På Kjell Aukrusts fødested er det behagelig og rolig. Her trives både mennesker og dyr i en stressfri hverdag, og på mange vis står tiden litt stille her.

Når tiden står stille gir det rom for rekreasjon og storslåtte opplevelser i et spektakulært naturlandskap.

Andre filmer