02sep
Av: pikselpusher Dato: september 02, 2015 Kategori(er): Ukategorisert Comments: 0

Destinasjon Røros var en av tre finalister til Reiselivsprisen 2015!

Destinasjon Røros som består av rundt 200 handels-, arrangement og reiselivsbedrifter i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset og Alvdal er nominert til Reiselivsprisen i Norge, sammen med 2 andre kandidater, – og vi er veldig stolt over å bli nominert til denne gjeve prisen av Innovasjon Norge!

Hovedansvaret til Destinasjon Røros er salg og profilering av Rørosregionen som reisemål, merkevarebygging, drift av Røros Turistkontor samt administrasjon og gjennomføring av Rørosmartnan og Julemarked. I tillegg gjennomfører destinasjonen næringsutviklingsprosjekter som bygger innhold og omdømme for medlemmene og destinasjonen i sin helhet gjennom et eget utviklingsselskap: Visit Røros AS – for å fokusere ytterligere på bærekraftig destinasjonsutvikling.

Destinasjonen staket ut en ny strategi for 7 år siden, og med fokus på verdensarven som vår viktigste kapital for å differensiere oss i forhold til andre destinasjoner, tok vi et grep som har ført til en helhetlig bærekraftig reiselivsutvikling. Vi har spesielt fokusert på kompetanseheving; et stort vertskapsløft der over 500 ansatte har deltatt, lokalmatutvikling og opplevelser. Destinasjon Røros har vært pilot på Bærekraftig reiseliv, og fått lov til å være med på å stake ut kursen for helhetlig tenkning i norsk reiseliv.

Reiselivsopplevelsene i Rørosregionen er basert på verdensarv, formidling av enestående universelle verdier, lokalmatproduksjon og lokalmatopplevelser, en rekke kulturarrangementer, med to nasjonalparker og flere verneområder. Aktiv seterdrift er tilrettelagte opplevelser for tilreisende, sammen med lokalmatsafariene – og det er med på å bibeholde kulturlandskapet. Røros er kåret til Norges kulturkommune tre år på rad, og er ofte nevnt som Norges lokalmathovedstad.

Destinasjonen Røros har mottatt de to viktigste globale prisene for sitt arbeid med et ansvarlig og bærekraftig reiseliv, og vi blir ofte brukt i opplæringsøyemed av andre norske, og utenlandske destinasjoner som holder på med tilsvarende utviklingsprosess. Under ‘Look to Røros’ leveres både foredrag, workshops og studiereiser som øvrige destinasjoner og nærings utviklingsselskap benytter seg av. Tilnærmingen til bærekraft er fokus på natur, kultur, samfunnsbygging og økonomiske verdiskaping, – og samhandling og det å spille på lag har vært nøkkelen til at vi har lykkes med helhetlig fokus. Røros har vært med på å bryte den internasjonale lydmuren for Norge, – og vært en medspiller i at Norge av flere oppfattes som et ‘grønt land’.

Destinasjon Røros har evnet å snu fra underskudd til riktig farge på tallene. Medlemmene våre har fått gradvis riktig farge på tallene etter vi staket ut ny kurs, og jobber sammen istedenfor å konkurrere med hverandre, og vi er i kraftig internasjonal vekst.