10mar
Av: pikselpusher Dato: mars 10, 2013 Kategori(er): Ukategorisert Comments: 0

Norge er det første landet i verden som har lansert en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål.

Ordningen er basert på internasjonale kriterier, som har blitt utviklet og testet blant annet i Destinasjon Røros.

Norge baner med den nye merkeordningen vei i det internasjonale arbeidet for økt bærekraft i reiselivet. Destinasjon Røros er en av destinasjonene som har stått i spissen for dette viktige arbeidet, og mottok det prestisjefylte merket “Bærekraftig Reisemål” for Røros kommune av Nærings -og handelsminister Trond Giske på et arrangement i Oslo.

Norge er først ute med å utvikle en slik nasjonal merkeordning og Innovasjon Norge har allerede høstet internasjonal anerkjennelse for arbeidet. De jobber nå mot at den norske merkeordningen nå skal bli internasjonal godkjent.

Destinasjon Røros

– Et av de første verdensarvstedene i Norge.
– Bredt samarbeid i lokalsamfunnet har gitt internasjonale priser og anerkjennelse for bærekraftarbeidet «Responsible Tourism Awards – Best Destination» og «Tourism for Tomorrow Awards Destination Stewardship».

Eksempler på tiltak

– «Rørosvert», et opplæringsprogram for ansatte i reiselivet og andre serviceyrker. Her læres deltakerne opp i vertskap og kunnskap om hverandre og verdensarvhistorien.
– Satsing på lokale mattradisjoner – samarbeid mellom produsenter, restauranter og utsalgssteder, utdanning av matguider og tilbud om lokalmatsafarier.
– Designprosjekt med NTNU studenter for utvikling og avstemming over søppelkasser i tråd med Røros sin visuelle identitet.

Fakta om bærekraftig reisemål

– Kvalitetsmerket “Bærekraftig reisemål” tildeles reisemål som jobber systematisk for å styrke gjesteopplevelsene og redusere reiselivets negative påvirkning.

Uttalelser

Prosjektleder for bærekraftig reiseliv i Destinasjon Røros, Hilde Bergebakken, har ledet arbeidet med sertifiseringsprosessen. Hun takker alle som har deltatt inn i prosessen og sier at hun er imponert over den jobben som ulike aktører legger ned for å ivareta og videreutvikle både materielle og immaterielle verdier som ligger i natur- og kulturarven i Rørostraktene.

-Vi er stolte av å være med på dette nybrottsarbeidet, sier reiselivsdirektør Linda M. Ramberg som mottok prisen sammen med ordfører i Røros kommune, Hans Vintervold.

-Dette er et kvalitetsstempel for destinasjonene som nå blir tildelt merket for “Bærekraftig reisemål”. Disse destinasjonene leder vei i den videre utviklingen av et bærekraftig reiseliv, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i innovasjon Norge.

-Utviklingen av et bærekraftig reiseliv er en av hovedmålsettingene i reiselivstrategien. Denne merkeordningen er et konkret resultat av dette arbeidet og viser at Norge nå markerer seg helt i verdenstoppen når det gjelder utvikling av bærekraftige reisemål, sier Nærings -og handelsminister Trond Giske om den nye merkeordningen. Les mer om regjeringens reiselivsstrategi.