Destinasjon Røros’ og Visit Røros’ administrasjon er lokalisert i samme bygg som Røros Turistkontor.

BESØKSADRESSE

Peder Hiorts gate 2
7374 RØROS
Norge
Klikk her for kart

Telefon: 72 41 00 00

POSTADRESSE

Destinasjon Røros
Peder Hiorts gate 2
7374 RØROS

E-post: post@rorosinfo.com
Hjemmeside: www.roros.no

Tove Martens

Reiselivssjef
Tove R. Martens
tove.martens@rorosinfo.com
Tlf.: 472 79 877

Ranja Thørn

Turistvert
Ranja Thørn
ranja.thorn@rorosinfo.com
Tlf.: 72 41 00 00 / 941 64 903

Lillian Sandnes

Martnassjef
Lillian Sandnes
lillian.sandnes@rorosinfo.com
Tlf.: 990 04 541

Vigdis Sandnes

Økonomiansvarlig
Vigdis Sandnes
vigdis.sandnes@rorosinfo.com
Tlf.: 918 10 318

VIRKEOMRÅDE DESTINASJON RØROS

Destinasjon Røros er et felles destinasjonsselskap for kommunene Alvdal, Os, Røros, Tolga og Tynset med hovedkontor på Røros. Destinasjon Røros er hovedansvarlig for salg og markedsføring av Rørosregionen som reisemål inkludert drift av Turistkontor.

Arbeidet til Destinasjon Røros skal preges av engasjement, positiv kommunikasjon og offensivitet, med målrettede tiltak innen PR/informasjon, salg og markedsføring. Vi skal motivere lokale aktører til å utvikle tilbud og arrangementer av høy kvalitet. Viktig for hele virksomheten er profesjonalitet, kvalitet, samarbeide, nettverk og gode alliansepartnere.

MEDLEMMER

Ca 190 medlemmer fordelt på lokale reiselivsbedrifter, kommuner, andre tjenesteytende næringer, banker, industribedrifter og private medlemmer i Rørosregionen.

X