Finn din opplevelse
 • Ting å gjøre
 • Hva skjer
 • Mat og drikke
 • Shopping
Søk ting å gjøre
Type:
Sted:
Sted
Navn:
Søk hva skjer
Datoer
Type:
Sted:
Sted
Navn:
Søk Mat og drikke
Type:
Sted:
Sted
Navn:
Søk Shopping
Type:
Sted:
Sted
Navn:

Natur

Antall resultater: 20

 1. Address

  Brekken, 7374, Røros

  Telefon

  72410000

  Sted

  Røros

  Velkommen til Sølendet

  Naturreservatet ble oppretta i 1974 og dekker i dag 3064 daa (mål). Sølendet er et av Norges største sammenhengende områder med rikmyr (kalkmyr). Omlag halvparten av arealet er slik myr, resten er hovedsakelig skogdekt…

  Legg Sølendet Naturreservat-orkideenes paradis til i reiseruten din.

 2. Address

  Vingelen, 2540, Tolga

  Telefon

  47 92 11 87

  Sted

  Tolga

  Stien starter ved avkjørselen til Vingelen fra fv. 30 ved Kvennan. Ved å gå stien kan du bli kjent med mange interessante kulturminner i området. I løpet av runden får du se bl.a. en fangstgrav for elg, ei ulvestue (ulvefelle), kolmile,…

  Legg Kultursti i Kvennan til i reiseruten din.

 3. Address

  Femund, 7374, Røros

  Sted

  Røros

  Femundsmarka nasjonalpark er et av de største sammenhengende, urørte villmarksområder i Sør-Skandinavia. Flotte områder for kano og fisking. DNT har kåret dette til et av de tre fineste turområdene i Norge. 

  Sammen med tilgrensede verneområder…

  Legg Femundsmarka Nasjonalpark til i reiseruten din.

 4. Address

  7374, Røros

  Telefon

  73 52 25 78

  Sted

  Røros

  Østerdalsleden: Trysil- Tynset- Nidaros Østerdalsleden starter ved Vänern Østerdalsleden har spor helt nede ved Hammarö, ved nordbredden av Vänern. Denne leden starter med å følge vakre Klaraälvsdalen⁄Trysilelva, før den går over Trysil–Knuts…

  Legg Pilgrimsleden til i reiseruten din.

 5. Address

  Hittersjøen, 7374, Røros

  Telefon

  +47 72 41 00 00

  Sted

  Røros

  Ved Hitterdalsvassdraget finnes det tre forskjellige dammer. Her har vi dammen i Djupsjøen, dammen i Stikkilen og dammen i Hittersjøen. Disse dammene ble laget i perioden 1670-1890 for å få en jevn vannforsyning til Smelthytta på Røros gjennom hele…

  Legg Dammene ved Hitterdalsvassdraget til i reiseruten din.

 6. Address

  7374, Røros

  Telefon

  72410000

  Sted

  Røros

  Like nord for Røros sentrum finner du et stort flyvesandsområde. Dette er slutten på en esker som går fra Synnervika ved Femunden og helt til Røros. Du kan følge en natursti fra Doktortjønna til Kvitsanda.

  Legg Kvitsanden landskapsvernområde til i reiseruten din.

 7. Address

  2540, Tolga

  Telefon

  624 96 500

  Sted

  Tolga

  Et spennende byggverk. Den første brua ble bygd i 1736 og ombygd i 1859. Denne ble så gjenreist i 1997. Brua har en helt spesiell brukonstruksjon med en lysvidde i bruspennet på 32 meter, som er Norges største. Gammelbrua ligger ca 1,5km nord for…

  Legg Gammelbrua på Tolga til i reiseruten din.

 8. Address

  Tronfjellet, 2500, Tynset

  Telefon

  62 48 90 00

  Sted

  Tynset

  Tronfjell, kjegleformet fjell på grensen mellom Alvdal og Tynset kommuner, Hedmark, øst for Glomma, mellom Tylldalen og hoveddalføret i Østerdalen; 1665 moh. På sørsiden setergrenda Tronsvangen. På toppen hovedsender for radio og fjernsyn.  Den…

  Legg Tronfjellet til i reiseruten din.

 9. Address

  Jutulhogget, 2560, Alvdal

  Telefon

  +47 72 41 00 00

  Sted

  Alvdal

  Med en lengde på 2,5 km og en dybde på inntil 140 meter er Jutulhogget ett av Nord-Europas største juv.

  Det er satt opp ei informasjonstavle ved enden av juvet, ca. 400 meter opp fra Rv 3. Her er det også parkeringsplass.

  Det er bare ett…

  Legg Jutulhogget til i reiseruten din.

 10. Address

  Tufsingdal, 2550, Os i Østerdalen

  Telefon

  +47 62 47 03 00

  Sted

  Os i Østerdalen

  Her kan du besøke den lange Tufsingdalseskeren som bidrar til forståelse av hvordan isavsmeltingen forløp i Femundsområdet.

  Legg Tufsingdal naturreservat til i reiseruten din.

 11. Address

  Tolga, 2540, Tolga

  Telefon

  62496500

  Sted

  Tolga

  med terrengformasjonene på østsida av Glåma nord for Tolga sentrum er spor etter de to bredsjøene Nedre og Øvre Glåmsjø.

  Legg Bjøreggene naturreservat til i reiseruten din.

 12. Address

  2560, Alvdal

  Sted

  Alvdal

  Vest for Alvdal ligger det fjellområdet som er oppkalt etter bygda. Det strekker seg vestover til Rondane, og har Folldalen i nord og Atndalen i sør som øvrige grenser.

  Området preges av lavkledde, runde formasjoner, med spredt bjørkeskog langs…

  Legg Alvdal Vestfjell til i reiseruten din.

 13. Address

  Sakrisodden, Aursunden, 7372, Glåmos

  Telefon

  72410000

  Sted

  Glåmos

  På nordsida av Aursunden, ca. 6 km fra Glåmos ligger Sakrisodden plantefredningsområde med Norges sjeldneste plante, Sibirstjerna (Aster Sibiricus). Før Aursunden ble regulert i 1922 fantes Sibirstjerna flere steder ved sjøen, men reguleringa ødela…

  Legg Sakrisodden plantefredningsområde- Sibirstjerna til i reiseruten din.

 14. Address

  2550, Os i Østerdalen

  Telefon

  +47 72 41 00 00

  Sted

  Os i Østerdalen

  Forollhogna er et fjellområde på grensa mellom Østlandet og Trøndelag. I kjernen av dette ligger Forollhogna nasjonalpark. Frodige og tradisjonsrike seterdaler strekker seg inn i fjellplatået fra alle kanter. 

  I dette området finner du et…

  Legg Forollhogna Nasjonalpark til i reiseruten din.

 15. Address

  Kvitsanda, 7374, Røros

  Telefon

  +47 72 41 00 00

  Sted

  Røros

  Like nord for Røros sentrum finner du et område med ørkenpreg. Dette er slutten på en rullesteinsås som går fra Synnervika og helt hit. Du kan følge en natursti fra Doktortjønna og hit. Ligger rett ved Røros Golfpark.

  Legg Kvitsanda til i reiseruten din.

 16. Address

  7374, Røros

  Telefon

  72410000

  Sted

  Røros

  Molinga naturreservat er et viktig hekke- og rasteplassområde for fugl, og strekker seg ut ved den nordvestre enden av Aursunden. Molinga er et av Røros-regionens mest artsrike våtmarksområder i trekktida. Det er restriksjoner på båtbruk. Egen…

  Legg Molinga naturreservat til i reiseruten din.

 17. Address

  2500, Tynset

  Telefon

  62 48 50 00

  Sted

  Tynset

  Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, blant annet eskere, terrasser og dødisgroper. Gammeldalen ligger ca. 10 km øst for Tynset sentrum.…

  Legg Gammeldalen naturreservat til i reiseruten din.

 18. Address

  Grønntjønnan, Kvikne, 2500, Tynset

  Telefon

  62 48 50 00

  Sted

  Tynset

  Grønntjønnan naturreservat ble fastsatt ved kgl.res. av 18.desember 1981. Reservatet dekker et areal på 5,4 km2 og ligger over skoggrensa ca. 10 km øst for Yset på Kvikne i Tynset kommune. Grønntjønnan er et våtmarksområde med frodig vegetasjon og…

  Legg Grønntjønnan naturreservat til i reiseruten din.

 19. Address

  2500, Tynset

  Telefon

  62 48 50 00

  Sted

  Tynset

  Ripan er en geologisk formasjon fra siste istid, for ca 10 000 år siden, da en innsjø ble dannet av en isbre som dekte området. Det setter fantasien i sving å kunne vandre eller sykle langs strandkanten, som i dag ligger ca 200 meter over dalbotnen.

  Legg Ripan naturreservat til i reiseruten din.

 20. Address

  Knutshø, 2500, Tynset

  Telefon

  62 48 50 00

  Sted

  Tynset

  Del av Dovrefjell /  Sunndalsfjella nasjonalpark, bilveg forbi Storinnsjøen til Dølvad, fine turmuligheter, rik botanikk

  Avkjøring fra RV 3 sør for Kvikne sentrum, bomveg til Dølvad

  Legg Knutshø Landskapsvernområde til i reiseruten din.

Følg oss på sosiale medier

Kontaktinformasjon

Peder Hiorts gate 2

7374 Røros

Telefon: +47 72 41 0000

Email: post@rorosinfo.com

Røros Turistkontor (+ sommertider)

Mandag - Fredag: 10.00 - 16.00 (10.00 - 17.00)

Lørdag: 10.00 - 14.30 (10.00 - 16.00)

Søndag: Stengt (10.00 - 16.00)

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av