Natur

Antall resultater: 20

, vises for øyeblikket 1 til 10.

 1. Address

  Tufsingdal, 2550, Os i Østerdalen

  Telefon

  +47 62 47 03 00

  Sted

  Os i Østerdalen

  Her kan du besøke den lange Tufsingdalseskeren som bidrar til forståelse av hvordan isavsmeltingen forløp i Femundsområdet.

  Legg Tufsingdal naturreservat til i reiseruten din.

 2. Address

  Tolga, 2540, Tolga

  Telefon

  62496500

  Sted

  Tolga

  med terrengformasjonene på østsida av Glåma nord for Tolga sentrum er spor etter de to bredsjøene Nedre og Øvre Glåmsjø.

  Legg Bjøreggene naturreservat til i reiseruten din.

 3. Address

  Kvitsanda, 7374, Røros

  Telefon

  +47 72 41 00 00

  Sted

  Røros

  Like nord for Røros sentrum finner du et område med ørkenpreg. Dette er slutten på en rullesteinsås som går fra Synnervika og helt hit. Du kan følge en natursti fra Doktortjønna og hit. Ligger rett ved Røros Golfpark.

  Legg Kvitsanda til i reiseruten din.

 4. Address

  Vingelen, 2540, Tolga

  Telefon

  47 92 11 87

  Sted

  Tolga

  Stien starter ved avkjørselen til Vingelen fra fv. 30 ved Kvennan. Ved å gå stien kan du bli kjent med mange interessante kulturminner i området. I løpet av runden får du se bl.a. en fangstgrav for elg, ei ulvestue (ulvefelle), kolmile,…

  Legg Kultursti i Kvennan til i reiseruten din.

 5. Address

  7374, Røros

  Telefon

  72410000

  Sted

  Røros

  Molinga naturreservat er et viktig hekke- og rasteplassområde for fugl, og strekker seg ut ved den nordvestre enden av Aursunden. Molinga er et av Røros-regionens mest artsrike våtmarksområder i trekktida. Det er restriksjoner på båtbruk. Egen…

  Legg Molinga naturreservat til i reiseruten din.

 6. Address

  7374, Røros

  Telefon

  72410000

  Sted

  Røros

  Like nord for Røros sentrum finner du et stort flyvesandsområde. Dette er slutten på en esker som går fra Synnervika ved Femunden og helt til Røros. Du kan følge en natursti fra Doktortjønna til Kvitsanda.

  Legg Kvitsanden landskapsvernområde til i reiseruten din.

 7. Address

  7374, Røros

  Sted

  Røros

  Østerdalsleden: Trysil- Tynset- Nidaros

  Østerdalen har lange tradisjoner for pilegrimsvan­dring. Flere kilder forteller om stor trafikk her i senmiddelalderen, mellom Vadstena – hjem til den svenske helgenen hellige Birgitta – og Olav den…

  Legg Pilgrimsleden til i reiseruten din.

 8. Address

  Femund, 7374, Røros

  Sted

  Røros

  Femundsmarka nasjonalpark er et av de største sammenhengende, urørte villmarksområder i Sør-Skandinavia. Flotte områder for kano og fisking. DNT har kåret dette til et av de tre fineste turområdene i Norge. 

  Sammen med tilgrensede verneområder…

  Legg Femundsmarka Nasjonalpark til i reiseruten din.

 9. Address

  Brekken, 7374, Røros

  Telefon

  72410000

  Sted

  Røros

  Velkommen til Sølendet

  Naturreservatet ble oppretta i 1974 og dekker i dag 3064 daa (mål). Sølendet er et av Norges største sammenhengende områder med rikmyr (kalkmyr). Omlag halvparten av arealet er slik myr, resten er hovedsakelig skogdekt…

  Legg Sølendet Naturreservat-orkideenes paradis til i reiseruten din.

 10. Address

  Jutulhogget, 2560, Alvdal

  Telefon

  +47 72 41 00 00

  Sted

  Alvdal

  Med en lengde på 2,5 km og en dybde på inntil 140 meter er Jutulhogget ett av Nord-Europas største juv.

  Det er satt opp ei informasjonstavle ved enden av juvet, ca. 400 meter opp fra Rv 3. Her er det også parkeringsplass.

  Det er bare ett…

  Legg Jutulhogget til i reiseruten din.

Følg oss på sosiale medier

Kontaktinformasjon

Peder Hiorts gate 2

7374 Røros

Telefon: +47 72 41 0000

Email: post@rorosinfo.com

Røros Turistkontor (+ sommertider)

Mandag - Fredag: 10.00 - 16.00 (10.00 - 17.00)

Lørdag: 10.00 - 14.30 (10.00 - 16.00)

Søndag: Stengt (10.00 - 16.00)

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av