Brosjyre om Destinasjon Røros

Turistguide 2019

 Informasjon om Røros

Destinasjon Røros strekker seg fra Nord-Østerdalen i Hedmark til sør i Sør-Trøndelag og grenser også til Sverige og omfatter hele UNESCOs verdensarv Røros og Circumferensen.

Historie og kultur

I 1644 ble det funnet kobbermalm i Rørosfjella, da bare noen få og små fjellgårder fantes her. Allerede i 1646 ble den første smeltehytta reist på Malmplassen, som ble sentrum for den raskt voksende Bergstaden Røros som ble sentrum i regionen.

Bergstaden Røros er en av Europas eldste trehusbyer, og en av de få gruvebyene i verden som er oppført på UNESCOS liste over verdens kulturarv. Bykjernen har en sjelden stor og godt bevart trehusbebyggelse, og det ekte og autentiske forsterkes ved at nåtidens moderne mennesker bor og arbeider i de gamle husene.

Sagnet om Hans Olsen Aasen

Ifølge sagnet er opphavet til gruvedriften og Røros en reinsdyrbukk og bonden Hans Olsen Aasen. En dag i 1644 var Hans Olsen Aasen på jakt, og siktet og skjøt slik han hadde gjort mange ganger tidligere. Før bukken falt om, sparket den opp en skinnende stein i sollyset. To år senere, i 1646, stod den første smelthytta ferdig ved Hyttelva, og historien til Bergstaden kunne begynne. Røros ble en kombinasjon av gruve- og jordbruksby og i regionen ellers er det fortsatt en levende setertradisjon.

Gruvebyen vokste frem

Fra 1646 vokste Bergstaden i raskt tempo. Fra Tyskland kom folk som hadde kunnskap om og erfaring med gruvedrift. De fikk avgjørende betydning for utviklingen av Røros og regionen. Rundt Malmplassen skjøt bebyggelsen fart med to parallelle hovedgater og rettvinklede kvartaler etter mønster av byplanleggingen i “bergverkskongen” Christian den fjerdes tid.

Gjennom sin 333-årige lange historie spilte Røros Kobberverk en dominerende rolle økonomisk og sosialt i regionen og i kongeriket Danmark/Norge – også internasjonalt. Betydningen som verksdirektør Peder Hiort tillegger gruvedriften i sine “Efterretninger om Røraas Kobberverk” sier sitt:“…Røraas Kobberverk, i blandt de nordenfjeldske Bergverker det største og betydeligste…”. Den siste gruva som var i drift var Killingdal gruve i Holtålen kommune, som ble nedlagt i 1986.

Gruvehistorien i dag

I dag fortelles gruvehistorien gjennom Johan Falkbergets gruveromaner, guidede vandringer i den fredede Bergstaden og omvisninger i Olavsgruva. I tillegg har Rørosmuseet en unik miniatyrutstilling med bevegelige modeller og dokumentasjon av gruvedriften. Gruveganger er nå sikret, tomter etter smelthytter gjort synlige og tømmer-renner er restaurerte.

Mer historisk lesestoff om Røros Bergstad på www.bergstaden.org
Mer info om verdensarven Røros på www.verdensarvenroros.no

Administrative enheter

Destinasjon Røros består av kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset og Alvdal.
Os, Tolga, Tynset og Alvdal kommuner ligger i Hedmark Fylkeskommune, mens Holtålen og Røros kommuner ligger i Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Vær og klima

Regionen ligger klimamessig midt i skillet mellom Østlandet og Midt-Norge. Det er relativt lite nedbør i området, lav luftfuktighet og store temperaturvariasjoner gjennom året. Det er gjerne store forskjeller mellom natt- og dagtemperatur.

Gjennomsnittstemperaturer (2006-2016) for Røros er som følger:

Mnd. jan feb mars apr mai juni juli aug sept okt nov des
Temp. -4,6° -4,3° -2,2° 1,8° 5,7° 8,7° 12,3° 12,3° 8,5° 3,6° -0,3° -2,9°

Kilde: yr.no

I desember står solen opp ca kl 09:30 og går ned ca kl 14:30.
I juni står solen opp ca kl 03 og går ned ca kl. 24.

Innbyggertall

Røros kommune har ca 5600 innbyggere hvorav 3500 i og rundt sentrum
Holtålen kommune har ca 2200 innbyggere
Os kommune har ca 1900 innbyggere
Tolga kommune har ca 1700 innbyggere
Tynset kommune har ca 5500 innbyggere
Alvdal kommune har ca 2300 innbyggere

Areal

Røros kommune er ca 1956 km2
Holtålen kommune er ca 1039 km2
Os kommune er ca 1225 km2
Tolga kommune er ca 1122 km2
Tynset kommune er ca 1880 km2
Alvdal kommune er ca 918 km2

Fjell og fjellkjeder

Elgspiggen er regionens høyeste fjell og ligger på 1604 moh.

Elver og vann

Femunden, som delvis ligger i både Røros og Os kommune, er Norges nest største naturlige innsjø. Femunden er over 60 km lang.
Lakseelva Gaula har sitt utspring i Holtålen kommune.
Norge lengste elv Glåma/Glomma har sitt utspring ved Aursunden (innsjø i Røros kommune).
Nettavisen kåret Rørosbanen til et av landets flotteste togturer.

X