Sommer i Tolga

Badestrender

Tolga har en rekke fine dammer, kulper og innsjøer. Likevel er det Nordersjøen i Hodalen som er kommunens tilrettelagte badestrand med aktivitetsmuligheter og toaletter. Her finner du ei flott sandstrand. Nordersjøen ligger ca.10 km øst fra Tolga sentrum og er skiltet fra veien.

Pilegrimsleden

Opplev urørt og vill natur på Østerdalsleden. Ta sekken din og gå på en vandring på den villeste pilegrimsleden i Norge. Slå deg ned i skogkanten som middelalderens pilegrimer gjorde og lytt. Østerdalsleden går for det meste gjennom skog og fjellområder og enkelte dalstrøk. Her kan man vandre i rolige og fredelige områder med variert og flott natur og et rikt dyreliv, oppleve friheten og la sine egne tanker vandre i fritt. For de som ønsker fokus på flott natur og kulturlandskap og foreta sin pilegrimsvandring på lavkostbudsjett er Østerdalsleden et godt valg. Overnatting foregår i stor grad i skogsbuer og -koier eller campingplasser. Men det er også muligheter for å overnatte på hotell eller tradisjonsrike overnattings- og serveringssteder med historisk innslag. Leden går forbi Tylldalen med sine pilegrimstradisjoner, via Tynset, Vingelen og Dalsbygda, før den etter hvert går inn i Trøndelag langs foten av Forollhogna. Strekningen gjennom Nasjonalparken går i fjellterreng med spor av tidlige tiders ferdselsveier (men vær oppmerksom på at snøen kan ligge til langt uti juni). Noen dagsmarsjer senere ser du spiret på Nidarosdomen fra Øyvindstjønna på Vassfjellet.
For mer informasjon se: http://pilegrimsleden.no/no/map/osterdalsleden

Det er hyggelig i Tolga

Sykling

Tolga er et perfekt utgangspunkt for sykling. Her er det gode muligheter for stisykling, turer av middels og krevende karakter. Tolga har dessuten egen sykkelbutikk; Tolga Sykkelmekka. I den ombygde låven i sentrum av Tolga står det utstilt terrengsykler av ypperste sort. Her er det sykler innkjøpt av importør, skrudd sammen og finjustert av bonden Anders Urset den yngre.
For tips til sykkelturer se www.ut.no eller www.turapp.no/forollhogna

Opplev Vingelen-en av Norges best bevarte fjellbygder

Østenfor Forollhogna, vestenfor Glomma, der kyr og sauer beiter, ligger Vingelen. Det godt bevarte bygningsmiljøet er unikt i Norge, det samme er den levende seterkulturen. På staselige gårder tilbys overnatting i gamle tømmerstuer. Bygda ligger som en spennende avstikker fra fv. 30 mellom Tynset og Røros, i Tolga kommune.
For mer informasjon se: www.vingelen.com

Egebergs minneløp og minnemarsj

Egeberg minnearrangement er et løps- og turmarsjarrangement som skal hedre Ferdinand Egeberg, stifteren av den høyeste utmerkelsen i norsk idrett, Egebergs Ærespris. Deler av arrangementet skal derfor legges til området rundt Egebergstøtta, som er reist til hans minne. Egeberg minnearrangement arrangeres årlig siste helg i juli, Olsokhelga. Egebergrennet har fått sitt navn etter Kabinettskammerherre Ferdinand Julian Egeberg. Ferdinand Julian Egeberg fikk sin tittel etter Oscar IIs kroning i 1873 og var dermed kongens nærmeste mann i Norge. Egebergslekta, opprinnelig dansk, var viktige støttespillere i Christianias kulturliv. I 1919 innstiftet han Egebergs Ærespris, norsk idretts høyeste utmerkelse. Egeberg brukte mye av sin tid på jakt og friluftsliv i Tolga Østfjell, der han omkom i ei vådeskuddsulykke i 1921, 79 år gammel. På stedet hvor han døde ble det reist ei minnestøtte. Egebergrennet passerer forbi Egebergstøtta etter ca. 12 km.

Turorientering

Turorienteringsposter og Ti på topp er en fin måte å bli bedre kjent med Tolga på. Konvolutter med kart og klippekort for begge deler blir lagt ut på Coop marked, Tolga bensin og service og på Bua i Vingelen. Posen koster 150 kr, og inneholder grunnlaget for en spennende sommer med mange fine turer i gamle og nye omgivelser. Trenger du flere klippekort til resten av familien, er det gratis.

Stolpejakt

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.Stolpejakten er et gratis tilbud. Kart og info vil være tilgjengelig flere steder i de ulike kommunene, samt her på hjemmesiden. Hovedkart med inntegnede stolper blir i en del kommuner distribuert til alle husstander.

X