Seterveien Røros – Alvdal er en ca. 16 mil sammenhengende skiltet sykkeltrasè fra Røros til Alvdal. Trasèen passerer igjennom kommunene Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal og Alvdal og kan sykles i begge retninger. 

Man bør med fordel dele opp turen i kortere dagsetapper og ta seg tid til å oppleve stillheten og den vakre naturen underveis. Turen er relativt lettsyklet på gode seterveier av grus, men med noen stipartier. Periodevis er den også kupert og turens høyeste punkt er Reinslihytta på 1035 moh. De første/siste kilometrene til/fra Røros og Alvdal har asfaltdekke. Trasèen går i et frodig og vakkert seterlandskap langs sjøer, elver og bekker. Langs store deler av trasèen ser man setrer og gårdsbruk med dyr. Det er flere populære overnattingssteder langs traséen og vi anbefaler deg å kjøpe en pakke hvor overnatting og bespisning inngår i turopplevelsen. Her er link til direkte booking. Du kan sykle på egen sykkel eller leie en av oss. Vi kan også besørge transport, om dere ønsker det. 

Her er mer informasjon om de ulike strekningene og pakkeløsningene som kan bookes: 

5 dager Røros-Alvdal:  https://www.seterveien.no/roros-alvdal-med-5-overnattinger/

3 dager Røros-Savalen:   https://www.seterveien.no/pakke-savalen-grimsbu/

5 dager Alvdal-Røros:   https://www.seterveien.no/pakke-vingelen-savalen/

3 dager Alvdal-Savalen:   https://www.seterveien.no/pakke-roros-vingelen/  

Mer informasjon finner dere også på vår hjemmeside.  

Type Pris Kommentar
Ukedager Periode Tidspunkt Sted

Phone: 93419311
E-post: post@seterveien.no
Web: www.seterveien.no

Sleggveien 8
7374 Røros
Åpne i kart

X