16jun
Av: Margit Wintervold Dato: juni 16, 2020 Kategori(er): Ukategorisert Comments: 0

Friluftsliv ligger nesten i DNA-et ditt hvis du har vokst opp i Norge. I alle fall er vi veldig heldige og har stor tilgang på natur, innsjøer, hav, skog, skjærgårder og fjell. Fra gammelt av har vi hatt rett til å ferdes over alt, så lenge du viser hensyn og tar med deg avfall. Da sørger allemannsretten for at du kan bevege deg fritt i naturen. Hovedprinsippene i allemannsretten er lovfestet i friluftsloven av 1957. Grunnregelen er: Ta hensyn til naturen, privat eiendom og andre turgåere. Ikke gjør skade, og forlat naturen slik du gjerne vil finne den selv.

Allemannsretten gjelder i utmark, altså udyrket land. I Norge dekker dette mesteparten av kysten, myrområder, skog og fjell. Ubenyttet mindre areal i dyrket mark regnes ikke som utmark.

Innmark er all dyrket jord: åker, eng, kulturbeite, hage, gårdsplasser, hustomter og industriareal. På visse typer innmark som åker og eng kan du likevel ferdes på frossen eller snødekt mark i tidsrommet mellom 15. oktober og 30. april. Vær oppmerksom på at innmark ikke trenger å være inngjerdet.

Allemannsrettens muligheter og regler

Du kan sette opp telt eller sove under stjernene hvor som helst i utmark, så lenge du er minst 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte. Sett opp teltet slik at det ikke skader ungskogen. Ved telting på samme sted i mer enn to netter, plikter du å spørre grunneieren om lov, bortsett fra på høyfjellet eller langt fra bosatte områder.

Ved skogbrannfare – bål og stormkjøkken

Å tenne bål i skog og utmark er forbudt mellom 15. april og 15. september, men lov på steder som i vannkanten og på godkjente bålplasser, der brannfaren er liten. Er det ekstrem tørke, er det også forbudt å grille eller bruke gassbrenner og stormkjøkken. Husk at du er juridisk ansvarlig for at ilden ikke sprer seg og for at den er helt slukket før du går. Sjekk skogbrannfaren på yr.no.

Hvis du lager bål ved sjøen, unngå å fyre opp rett på svaberget slik at berget sprekker. Vær skånsom med trær når du skal finne ved til bålet, bruk tørre kvister. Husk å rydde etter deg.

Regler ved bruk av åpen ild:

  • Vær sikker på at det er lov å tenne bål der du er.
  • Undersøk om det er bålforbud, og sjekk at vinden ikke er for sterk.
  • Legg den ekstra veden i god avstand fra bålet, og slik at det ikke kan blåse gnister på den.
  • Hiv den brukte fyrstikken i bålet.
  • Aldri gå fra åpen ild.
  • Ha vann og en spade i nærheten.
  • Sørg for at bålet er ordentlig slukket før du går. Bruk vann, og rot rundt i restene med en spade. Bålplassen skal være kald før du forlater den.

Ved brann må du ringe brannvesenet på nødnummer 110. Prøv så å slukke, men ikke sett deg selv i fare.

Mer om allemannsretten