20mar
Av: pikselpusher Dato: mars 20, 2013 Kategori(er): Nyheter Comments: 0

Bærekraft policyen bygger på arbeidet fra vår felles strategiprosess, med hovedområdene verdensarv, bærekraft, synlighet og verdiskapning.

Bærekraftige Røros

Vårt viktigste strategiområde og konkurransefortrinn, er å ta vare på og videreutvikle verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen, våre lokalsamfunn, vår lokale kulturarv, vår felles historie og arven fra naturen.

Bærekraft handler om bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. Som medlem av Destinasjon Røros ønsker vi som medlemsbedrifter å følge prinspippene i vår felles bærekraft- og miljøpolicy. Vi er bevisst over at økologi og økonomi er to sider av samme sak, og at miljøeffektivitet er besparende for min bedrift, samtidig som at vi bevarer miljøet for nye generasjoner. Sammen vil vi skape en stadig mer bærekraftig reiselivsdestinasjon, og vi har vi spesielt fokus på:

Sterk og raus

1. Vertskap: Destinasjon Røros bidrar til at vår region skal framstå med et raust og kunnskapsrikt vertskap, ved å kjenne verdensarv- og lokalhistorien, og ved å finne verten i oss selv. Vi er stolte over å kunne anbefale andre bedrifter og opplevelser i destinasjonen, og være den beste selger for hverandre!

2. Lokalmat: Vi er stolte av å bruke stadig mer lokalprodusert mat i vår virksomhet, og vi ønsker å stimulere til økende verdiskaping og et sterkere lokalsamfunn ved å bruke lokale produkter.

Ekte og mytisk

3. Sosiale verdier: Destinasjon Røros vil sine våre gjester autentiske og ekte opplevelser, og vi deler gjerne de gode historiene med vår gjester og hverandre.

4. Kunnskap: menneskene i bedriften er vår viktigste ressurs, som sikrer våre gjester kvalitetsopplevelser når de besøker vår region – vi legger derfor vekt på at kunnskap om lokalsamfunnet og verdensarven er viktig for å bli oppfattet som profesjonelle.

Innovativ

5. Miljøbevissthet: Destinasjon Røros reinvesterer i framtiden ved å være klima- og miljøbevisst, og tilegner meg nødvendig informasjon for å kunne legge til rette for en miljøvennlig adferd. Dette inkluderer avfallsordninger, fokus på utslipp til luft og vann, og energibruk.

6. Verdiskaping: som medlem i Destinasjon Røros jobber vi kontinuerlig med utvikling av egen bedrift, og for destinasjonen i felleskap, slik at vi felles kan begeistre våre gjester.