19apr
Av: pikselpusher Dato: april 19, 2016 Kategori(er): Nyheter Comments: 0

– En fantastisk epoke er over, sier Linda M. Ramberg.

Det er med tungt hjerte jeg forlater «hjertebarnet» mitt. Vi har lykkes i å sette Destinasjon Røros på kartet nasjonalt og internasjonalt og det har vært en glede og ære å representere, etter mitt syn Norges flotteste reisemål, i nesten ti år. Nå står vi i en omstillingsprosess hvor jeg kjenner tiden er moden for å overlate roret til andre som kan se på driften med nye øyne, sier Ramberg.

Destinasjon Røros har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom mange år med suksess på mange områder. De fleste av målene i strategien som ble lagt sammen med medlemmene i 2008 er innfridd. Samtidig har oppgavene blitt flere og det er krevende både ressursmessig og økonomisk for en liten organisasjon å spre seg på mange områder. I strategiarbeidet som har pågått det siste året har Destinasjon Røros derfor invitert medlemmer, kommuner og samarbeidspartnere til å prioritere selskapets kjerneoppgaver og hovedmål, for å sikre riktig fokus i driften videre.

I løpet av fjoråret ble det klart at driften av Destinasjon Røros for 2015 ville gå i minus. Styret har satt ned et økonomiutvalg som har gått igjennom finansiering og kostnader i Destinasjon Røros og foreslått tiltak for å styrke budsjett- og økonomistyring, øke den økonomiske handlefriheten og sikre en mer effektiv drift av administrasjonen. Det er iverksatt flere tiltak for å bedre økonomien. Som en del av omstillingsprosessen besluttet styret i mars å nedbemanne administrasjonen i Destinasjon Røros med to stillinger.

Styret har konstituert Frank Norvik i Sandbakken & Norvik AS som fungerende reiselivsdirektør for en periode fremover fra dagens dato. Frank kjenner organisasjonen godt som medlem og styremedlem. Han var med å ansette Linda i 2006, og var styreleder for organisasjonen i forrige periode. Frank er gründer og har startet opp flere kjente virksomheter både innen handel og reiseliv, og har blant annet sammen med sin mor utviklet Erzscheidergården til å bli et av Norges beste hoteller. Linda vil i en overgangsperiode jobbe sammen med Frank for å sikre en god overlevering.

– Destinasjon Røros er et viktig virkemiddel for medlemmene og kommunene vi jobber for. Raske endringer rundt oss stiller krav til oss om å jobbe smart og finne en best mulig arbeidsdeling med medlemmene våre og de andre aktørene som også jobber for å fremme og utvikle Rørosregionen, eksempelvis Rørosmat og Næringshagen. Det er dessuten helt avgjørende å tilpasse driften til inntektene og bli i stand til å tåle en viss økonomisk uforutsigbarhet, sier styreleder Hilde Charlotte Solheim.

– På årsmøtet 12. mai vil vi presentere det styret har jobbet med det siste året. Målet er at vi allerede før sommeren har på plass hovedelementene i den nye organisasjonen til Destinasjon Røros. Deretter vil det blir opptil det nye styret som velges på generalforsamlingen å starte prosessen med å søke ny reiselivsdirektør. Dermed har medlemmene og kommunene mulighet til å spille inn sine ønsker og råd til rekrutteringsprosessen. Vi vil også presentere strategien som er utarbeidet det siste året, sier Solheim.

Hilde Charlotte Solheim takker Linda for innsatsen i de årene hun har ledet Destinasjon Røros.

– Linda har gjort en formidabel innsats for Rørosregionen i disse årene. Arbeidet med å bygge merkevaren Røros og posisjonere Rørosregionen innenfor bærekraftig reiseliv har blant annet ført til flere prestisjetunge priser og gjort destinasjonen til en rollemodell i reiselivet, både nasjonalt og internasjonalt, sier styreleder Hilde Charlotte Solheim.

Ytterligere opplysninger:
Styreleder Hilde C. Solheim
telefon 906 56 887 – e-mail: hildecs@gmail.com