Gammelgården

Gammelgården, Haltdalens første prestegård, ble bygd på begynnelsen av 1700-tallet. Små og store hendelser preger Gammelgårdens historie. General Armfeldt og hans karolinere overnattet her julenatta 1718. Kong Oscar II og dronning Sofie gjestet stedet etter at de var kronet i Nidarosdomen i 1873. Og i 2012 fikk Kong Harald servert lunsj i Gammelgården i forbindelse med sitt besøk i Holtålen.

Utstillinger

Det finnes også interessante utstillinger her. Operasjon Lapwing var en sabotasjeaksjon med Rørosbanen som mål under 2. verdenskrig. Lapwingutstillinga gir et bilde av sabotørens hverdag, arbeidet de utførte og konsekvensene for okkupasjonsmakten og sivilbefolkningen.

Utstillinga om Det Holtaalske Skieløbercompagnie viser bekledning og utstyr, og forteller historien om Compagniet som ble opprettet omkring 1717 for å sikre grensen mot Sverige. Utstillingene er åpne i sommerhalvåret eller etter avtale.

Stavkirka og Haltdalen kirke

Haltdalen nye stavkirke

I nær tilknytning til prestegården finner du også Haltdalen nye stavkirke. Dette er en kopi av Haltdalen stavkirke fra ca. 1170, som i dag står på Trøndelag folkemuseum Sverresborg. Gammelgården og Haltdalen nye stavkirke er Holtålen kommunes 1000-årssted. Gammelgården er åpen for publikum med turistinformasjon, husflidsutsalg, omvisninger og kaffesalg i sommerhalvåret.

X