14sep
Av: Bjørn Marius Narjord Dato: september 14, 2020 Kategori(er): Forside, Nyheter Comments: 0

Nørdalen, 16. – 20. september 2020.

I år feirer Røros Bergstad 40 år med verdensarvstatus og det er 10-års jubileum for den utvidede verdensarvstatusen til Cirkumferensen*. Os kommune feirer dette med en storstilt festival i Nørdalen.

Program

Se oppdatert program for Kølbrennerdagan her

 eller på Facebook her

Nørdalen natur- og kultursti setter fokus på kølbrenning og dens betydning i vår lokale historie knyttet til Røros Kobberverk. Kølbrenninga gjorde tre om til trekøl (trekull) ved å fjerne vanninnholdet i veden, gjennom kontrollert brenning i kølmila. Grunnen til at dette var så viktig var at trekølet tålte mye høyere varme enn tre (ved), og det ble dermed mulig å smelte ut kobber fra kobbermalmen. Brenning av trekøl og kølkjøring til Røros Kobberverk ga viktige inntekter til folk i hele Cirkumferensen, og også folk som bodde langs Vinterleden; den viktige ferdselsruta fra Falun i Sverige til Røros.

Foto: Jo Ryen

Under Kølbrennerdagan i Os kommune får du et unikt historisk tilbakeblikk gjennom å se og oppleve brenning av kølmiler. Gjennom hele sommeren har en ivrig dugnadsgjeng gjort forarbeidet og bygd opp kølmila og gjort den klar til brenning. Under brenneprosessen, som varer i flere dager, er det arrangementer med kulturelt og faglig innhold, foredrag, litteratur og musikk med tilknytning til kølbrenner-prosessen. Det er familiedag med aktiviteter for barna, skoleprogram og foredrag som setter fokus på virksomheten rundt Kølbrenninga: Hvordan foregikk den, hvorfor var den så viktig for Røros Kobberverk og hvilke konsekvenser hadde den for samfunn og klima.

Foto: Jo Ryen

Det er mange høydepunkter på programmet, bl.a. konserter med Sønvis, Os mannskor, Erik Lukashagen og Copper City Ramblers – med kølbrennarpub på Os samfunnshus. Det blir spennende foredrag om kobbermalm og gruvedrift ved Knut Wolden, hvordan kølbrenninga foregikk ved Jon Holm Lillegjelten og om klimautfordringene rundt nedhugging av skogen ved Steinar Moldal. Bli også med på bokbad av forfatter Asbjørn Ryen, som har skrevet boka Kølbrenning, kølkjøring og bosetting om køldrifta som pågikk fra 1645 til 1901 i hele Cirkumferensen.

* Et privilegiebrev ble utstedt av Kongen i 1646. Med gruva Gamle Storwartz i sentrum, ble det slått en sirkel med radius på 4 gamle norske mil. Her fikk Kobberverket rettighetene til alle mineraler, skoger og vassdrag – og tilgjengelig arbeidskraft. I hele dette området ble folk pålagt å arbeide for verket.