Tolga skulpturpark

Gata

Gata i Tolga sentrum kan du se bevarte garder. På Malmplassen ligger Hyttstua. Hyttstua ble etablert i 1660 årene og stod på Malmplassen-området fram til 1871. Så ble den solgt og flytta til Hodalen. Sommeren 2007 var Hyttstua tilbake på gamle tufter – i renovert tilstand- og huser i dag advokat og landskapsarkitekter.

Tolga skulpturpark

Høsten 2003 presenterte billedhugger Øyvin Storbækken sine ideer om et kombinert skulptur- og kulturprosjekt på Tolga. Utgangspunktet var Toljefossen, en naturperle sentralt beliggende på Tolga, med rester etter gammel kulturhistorie: smeltehytte, sagbruk, kvennhus, dam og bruer.

Her ønsket Storbækken å hugge ut steinskulpturer i samarbeid med vietnamesiske kunstnere. Bakgrunnen for det internasjonale samarbeidet var at billedhuggeren driver et opplæringssenter for steinhuggere i Vietnam.

Sommeren 2004 tok han med seg syv lærlinger, en billedhugger og en tolk og reiste til Tolga for å hugge i granitt fra det lokale steinbruddet, Olaberget. Resultatet kan du selv se i området rundt Toljefossen med bru, demning, murer, skulpturer og installasjoner, hugget i norsk og vietnamesisk granitt.

X