13mai
Av: pikselpusher Dato: mai 13, 2013 Kategori(er): Nyheter Comments: 0

I 1980 ble Røros Bergstad oppført på UNESCOs liste over verdensarvsteder. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til Røros Bergstad og Circumferensen, med tre kjerneområder og Circumferensen som buffersone.

Legenden om det første malmfunnet

I følge sagnet er opphavet til gruvedrifta i Rørosregionen bonden Hans Olsen Aasen og en reinsdyrbukk. En dag i 1644 var Hans Olsen Aasen på jakt, siktet og skjøt slik han hadde gjort mange ganger tidligere. Før bukken falt om, sparket han opp en skinnende stein som viste seg å være kobbermalm.

333 år med gruvehistorie

I 1646 stod den første smelthytta ferdig ved Hitterelva og fra da av vokste Bergstaden Røros i raskt tempo. Rundt Malmplass skjøt bebyggelsen fart, med to paralelle hovedgater og rettvinklede kvartaler etter mønstre av byplanleggingen i “bergverkskongen” Christian IVs tid. Gjennom sin 333-år lange historie spilte Røros kobberverk en dominerende rolle økonomisk og sosialt også i kongeriket Danmark/Norge og internasjonalt. Verksdirektør Peder Hiorts “efterregninger” sier sitt:-…Røraas Kobberverk, i blandt de nordenfjeldske Bergverker det største og betydligste….

Røros Bergstad og Circumferensen

Circumferensen er betegnelsen på det området som ble tegnet som en sirkel med utgangspunkt i malmfunnet på Storwartz. Røros Kobberverk ble tildelt retten til naturressurser og arbeidskraft til å utvinne kobbermalmen innenfor Circumferensen, en sirkel med en radius på ca. 45 km.Verdensarven i regionen ble utvidet i 2010 og består i dag av tre kjerneområder med Circumferensen som en buffersone for disse. De tre kjerneområdene er Røros Bergstad og det omkringliggende kulturlandskapet, vintertransportruten fra Røros til Falun og Femundshytta i Engerdal.